Venner av Litløy fyr

Dugnadsgjester som bor & jobber på fyret bidrar med tunge tak og praktiske løsninger. Litløy fyr er blant annet medlem av www.workaway.info. Støttespillere på fastlandet bidrar med konstruktive råd. Fjesbokvenner følger oss nysgjerrig og drømmer om å komme på besøk. Du finner oss på Fjesboka her. Venner av Litløy fyr setter preg på stedet og legger igjen noe av seg sjøl.

Venneforeningen til fremme for gode opplevelser

For å ta bedre vare på alle vennene våre har vi oppretta en venneforening. Foreningen ønsker at Litløy fyr skal bidra til å gi gode og helsebringende opplevelser gjennom natur & kultur. Venner av Litløy fyr er etablert med eget organisasjonsnummer og styre.