Intet menneske er ei øy for seg selv

"Intet menneske er ei øy helt for seg selv; ethvert menneske er en del av kontinentet, et stykke fastland. (..) Hvert eneste menneskes død reduserer meg, for jeg er en del av menneskeheten; krev derfor aldri å få vite for hvem timen slår; den slår for deg."  John Donne, London (1572 - 1631)

Undringsglobe på Litløy fyr

Piggtråden fra andre verdenskrig som de gamle fyrvokterne forsøkte å gjemme i naturen rundt fyret, ville ikke la seg ignorere. Gjennom omfattende frivillig innsats er den blitt omformet til en undringsglobe. En globe du kan ta i øyesyn på avstand, eller gå inn i og betrakte verden gjennom.

Amnesty International Norge og Litløy fyr

Norsk avdeling av Amnesty International er undringsglobens høye beskytter. Globen ble åpnet 23.juli 2011 av Amnesty International's regionleder, Ole Gunnar Solheim. I forbindelse med åpningen hadde vi også den æren av å kunne åpne en utstilling mot dødsstraff med bilder av John Holbrooks. Du kan se noen av bildene ved å trykke her.