Sol omgjøres til energi på Litløy fyr


Strøm og vann ble aldri lagt ut hit. Et diesel aggregat har produsert strøm og varme til fyranlegget i mange år. I dag er vi stolte av en mer miljøvennlig energi løsning. Solcellepanel er nå hovedkilden til strøm fra mars til oktober.

Målet er å utvide med vindmøller slik at dieselaggregatet blir redusert til et minimum. Vi er svært bevisste på vår energibruk på Litløy fyr. Vi bruker gassovn på kjøkkenet og varmer hovedsaklig med ved på vinterstid.