Kultursenter i havgapet

Besøker du Litløya kan du oppleve flere tusen år gamle kulturminner, for her har folk bodd siden steinalderen. Femten steinaldergropene har de etterlatt seg. En båtgrav fra jernalderen skjuler seg også i landskapet på øya.

Storhetstida

Det var fisken som lokka folk ut til øyene. Den gang de var avhengige av årer og armkraft for å fiske, var nærheten til de rike fiskeplassene uvurderlig. Derfor bosatte folk seg på Litløya og naboøya Gaukværøy. Storhetstida var på midten av 1800 tallet. 

Kultur- og eventursti på Litløya

Kommer du til øya kan du vandre langs kulturstien og se disse gamle kulturminnene. De er skiltet med informasjon. Kulturstien er støttet av Bø kommune og Nordland fylkeskommune. Om du ønsker, kan du også få en personlig omvisning langs kulturstien. Kontakt oss her for mer informasjon.