Kystkultur på Litløy fyr

Både Litløya og Litløy fyr representerer verdifulle kulturminner langs norskekysten. Du kan lese mer om historia til øya her og fyrhistoria får du oppsummert her.

Kulturminner

Vi er stolte av å kunne være den røde tråden fra gammel historie til vår egen samtid. Selv om fiskerne ikke lenger må bo på øyene for å nå fiskefeltene, og fyrvokterne ikke må etterse fyrlykta daglig, har denne magiske plassen noe som lokker folk også i dag.

Nye uttrykk tar form i havgapet

På Litløy fyr gir vi rom både for billedkunst og musikk. Vi arrangerer utstillinger og konserter. Kunstnere og musikere får gjerne tilbringe tid her til egen produksjon. Følg oss på Fjesboka dersom du ønsker informasjon om våre kulturarrangement.