Fyrhistorie

Litløy fyr ble tent oktober 1912. Et kystfyr som dekker havområdet mellom Skomvær i sør og Andenes i nord lyste fyret 55,5 meter over havet, med en rekkevidde på 20 nautiske mil. Lyskarakteren var 1 hvitt lynblink hvert 15. sekund. Fyranlegget ble bygd for to fyrvokterfamilier og en såkalt reserveassistent. Fyrvokterboligen ble restaurert på midten av 1950 tallet og på 1980 tallet.

Litløy fyr - nest sterkeste fyr i Norge

1959  ble fyret elektrifisert med strøm fra egne dieselaggregat, og fikk ei 1000 Watt lampe. Litløy fyr ble da det nest sterkeste fyret i landet. Fyret ble seinere automatisert på 1990 tallet.

Privat eie

I 2006 solgte Kystverket Litløy fyr til Ellen Marie Hansteensen. Hun kjøpte fyret med et prosjekt om å gjøre det tilgjengelig for folk og besøkende.

Ny lykt

November 2009 ble det satt opp ei ny lykt på Litløy fyr. Den blir drevet av solceller og ei dobbel LED 350 pære som sørger for en lysrekkevidde på 12 nautiske mil. Fyrlyktas karakter er nå ett hvitt blink hvert 10 sekund.

100 års jubileum - ei ny tid

Høsten 2012 ble inngangen til en en ny epoke på Litløy fyr. Da åpnet vi en egen liten gjesteavdeling med utleie av to rom.