Fugletitting på Litløy fyr

Litløya er et flott sted å studere noen fugleslag nærmere. Trekkfuglene bruker øya til mellomlanding, og rundt 60 ulike fuglarter er hittil observert. Skarven holder oss med selskap på skjæra omkring. Lundefugl ses regelmessig på havet i mai og juni. Havsula hekker på en naboholme om våren og kan nås på en dagsutflukt med båt.  

lighthouse_puffin.jpg

Havørnens rike

Havørna hekker på Litløya og ses ofte ved fyret høst og vinter. Går du en tur rundt øya ser du som regel havørna. Noen ganger ser vi flere.